Provincie Limburg

Thema’s

De meest uiteenlopende onderwerpen komen aan bod in de ruime collectie materialen: Klas- en schoolbeleid, ouder- en leerlingenparticipatie, sociale vaardigheden, taal in het onderwijs, techniek en wetenschap, welbevinden van kinderen en jongeren, burgerschap, diversiteit, democratie, burgerzin, migratie, wereldburgerschap, natuur, … Ze werden ondergebracht in vier hoofdthema’s.

Het PLEC richt zich op:  

  • Leerkrachten en directies van kleuterscholen, lagere- en secundaire scholen in het gewoon en het buitengewoon onderwijs 
  • Leerkrachten en docenten in het volwassenenonderwijs 
  • Schoolinterne en -externe leerlingbegeleiders 
  • Studenten 
  • Medewerkers uit voor- en buitenschoolse kinderopvang 
  • Medewerkers uit de sector hulpverlening 
  • Mensen uit het socioculturele en het jeugdwerk 
  • Ambtenaren van lokale besturen

…. maar in feite is iedereen welkom in het PLEC!

Benieuwd naar ons team?