Provincie Limburg

Welbevinden 

Voor thema welbevinden vormt de preventiepiramide de rode draad. Met onze educatieve materialen rond welbevinden, willen we scholen helpen de “individuele groei van leerlingen, leerkrachten, scholen bevorderen en “problemen” terug te dringen. 

Met het thema welbevinden willen we het leefklimaat bevorderen. En dit op zowel leerling, klas, team en/of schoolniveau. An geeft je graag meer uitleg!